Nyheter

Publicerat: 2023-06-28

Så kan matchningsinsatser för arbetssökande utvecklas för att skapa ännu fler jobb

Under Almedalsveckan fick Guldjobbet möjlighet att lyfta frågorna i rapporten ”Vidareutveckling av matchningstjänster”. Utöver Guldjobbet, Arenakoncernen, HelloLilly, Clustera och Coachgruppen som står bakom rapporten deltog även Petter Carolusson (Chef arbetsmarknadstjänster), Johanna Haraldsson (S, Riksdagsledamot), Jonny Cato (C Riksdagsledamot), Camilla Mårtensson (L, Riksdagsledamot).

Vår gemensamma bild för oss fem leverantörer är att utvecklingen inom matchningstjänsterna går i rätt riktning men att det går att utveckla tjänsterna ytterligare för att kunna skapa ännu fler jobb. Seminariet gav oss chansen till att öppet diskutera med riksdagsledamöter och Arbetsförmedlingen om hur vi på bästa sätt kan utveckla matchningstjänsterna för att lösa utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden och erbjuda ett högkvalitativt stöd till arbetssökande.